KANALIZACIJA i VODOVODNI MATERIJAL

SVE VRSTE I PREČNICI KANALIZACIONIH CEVI

 

Ø 50  Ø 75  Ø 110   dužine 25 cm 50 cm 1 m 2 m

kanalizacione cevi merkur

 

SPECIJALNI KOMADI ZA KANALIZACIJU

 

specijalni komadi za kanalizaciju merkur

 

INSTALACIONE CEVI ZA RAZVOD VODE

 

SPECIJALNI KOMADI ZA RAZVOD

 

SPECIJALNI KOMADI ZA RAZVOD

Proizvođač „Peštan“ Aranđelovac